Polaris M Holding nu mai colectează recipientele în care deşeurile reziduale sunt amestecate cu cele reciclabile

Începând cu data de 11 septembrie 2023, conform art. 16, alin. 2 din OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor şi având în vedere că s-au îndeplinit formalitățile necesare cu Primăria Municipiului Constanța, angajații Polaris M Holding SRL vor verifica pe raza municipiului conținutul recipientelor pentru deşeuri reciclabile şi reziduale şi dacă se constată că acestea conțin deşeuri amestecate, vor refuza colectarea.


Colectarea separată este o obligație legală prevăzută de normele europene şi de legile româneşti şi presupune ca deşeurile să fie depozitate în recipiente diferite în funcție de categoria acestora. De asemenea, toți cetățenii, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare, au obligatia conform art.24 alin. 6 din Legea 101/2006 de a asigura colectarea separată a deşeurilor pe care le-au generat. Din aceste motive, este INTERZISĂ amestecarea deşeurilor reciclabile cu cele reziduale de către populația care locuieşte în zona de case şi blocuri, acestea trebuind să fie depozitate separat.


Echipele Polaris vor utiliza un sistem de etichetare a recipientelor. Dacă se constată nerespectarea regulilor de colectare separată, angajații Polaris vor refuza colectarea şi vor lipi pe recipiente o etichetă autocolantă de culoare roşie sau gri, în care se menționează motivul pentru care recipientul nu a fost colectat şi se va solicita resortarea deşeurilor până la următoarea colectare programată.Astfel, pe recipientele destinate deşeurilor reziduale se va lipi o etichetă de culoare gri, iar pe recipientele destinate deşeurilor reciclabile se va lipi o etichetă de culoare roşie dacă se constată că recipientele conțin şi alte deşeuri decât cele pentru care sunt dedicate.

Vă reamintim că în zona de case, pubela galbenă este destinata numai pentru depozitarea deşeurilor reciclabile (ambalaje de hârtie şi carton, plastic, metal, aluminiu), iar în zona de blocuri există o infrastructură de containere compusă din recipiente galbene, clopote verzi, galbene şi albastre, precum şi platforme modulare, pe care populația din această zonă o poate utiliza pentru a depune deşeurile reciclabile.


Există un număr redus de platforme de depozitare unde nu a fost posibilă, din motive de spațiu, amplasarea containerelor galbene pentru deşeuri reciclabile. În prezent, Polaris împreună cu Primăria Constanța încearca să găsească soluții de amplasare a acestor containere. În aceste puncte de colectare, măsurile de verificare a conținutului recipienților vor fi temporar suspendate, urmând ca ulterior amplasării containerelor pentru deşeuri reciclabile, să se verifice dacă deşeurile au fost depozitate corespunzător şi în cazul aceste platforme.


Ambalajele de sticlă provenite de la gospodăriile individuale (case) şi cartierele de blocuri (asociații de proprietari) se vor depozita numai în containerele verzi.


Conform Legii 101/2006, persoanele care nu respecta regulile de colectare separată vor fi sancționate contravențional de către autoritățile publice.


Pentru că ne dorim ca demersurile noastre să aibă rezultate pozitive, apelăm la spiritul civic al cetățenilor şi îi rugăm să sesizeze autoritățile locale pentru orice nereguli semnalate la punctele de colectare.


Vă mulțumim pentru înțelegere!