COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere apariția în spațiul public a unor abordări cu privire la motivele acumulării de deşeuri menajere în zona platformelor de precolectare din municipiul Constanța dorim să transmitem următoarele precizări,  pentru corecta informare a constănțenilor.

1. Potrivit art 13 alin 3 din  Caietul de sarcini care a stat la baza achiziției serviciului de salubrizare în municipiul Constanța  şi  care a fost aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța,  în anotimpul cald (1 aprilie-1 octombrie), frecvența de colectare a deşeurilor va fi :

- zilnic din zonele centrale şi de la unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare, piețe , cantine, restaurante, hoteluri , grădinițe şi creşe

- la cel mult două zile de la producătorii din asociații de proprietari/locatari

- o dată pe săptămână de la producătorii casnici din case individuale.

2. Ulterior semnării contractului, respectiv în anul 2014, Ministerul Sănătății a emis Ordinul nr 119 care modifică frecvența de colectare pentru producătorii de deşeuri din asociații de proprietari/locatari, din o dată la două zile la o dată pe zi.

3. Conform art 6 alin 1 din Legea nr 101/2006 autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor.

Revenea aşadar acestor autoritați obligația legală de a adapta contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare la noile realitați, generate de modificările legislative apărute, inclusiv în ceea ce priveşte modificarea frecvențelor de colectare a deşeurilor de la asociațiile de locatari/proprietari.

4. Nicio solicitare de încheiere a unui act adițional de modificare a frecvențelor de colectare nu a fost adresată de către Primăria Municipiului Constanța până la data de 18.08.2022, deci la mai bine de opt ani de la apariția modificării legislative. Ea a fost deja înaintată avocaților specializați pentru a formula o opinie juridică. Preliminar, din discuțiile avute cu avocatul firmei, pentru a se modifica frecvența de colectare, este necesară întocmirea unui act adițional la contract, care să fie inițiat şi aprobat de către autoritatea publică locală.

Observăm în teren faptul că, în ultima perioadă cantitățile de deşeuri depăşesc frecvența de colectare asumată prin contract. Dar, nefiind vina firmei Polaris pentru aceasta situație, ne rezervăm dreptul de a merge în instanță pentru solicitarea de daune pentru un eventual prejudiciu de imagine, creat de orice persoană care, contrar realității, încearcă să culpabilizeze Polaris, prin mesaje publice, lansate pe orice căi de comunicare, pentru situația existentă în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor.

Dorim să asigurăm constănțenii că societatea POLARIS va face tot ceea ce depinde de ea pentru a presta servicii de calitate, adaptate permanent tuturor realităților legislative nou apărute şi va susține orice inițiativă a autorității locale realizată în scopul de a satisface nevoile cetățenilor în ceea ce priveşte salubrizarea oraşului.

Ataşăm prezentului comunicat, graficul de colectare în Mun. Constanța, conform frecvențelor stabilite în contract, valabil pana la 01octombrie 2022.

Vă mulțumim pentru înțelegere!