Polaris M Holding colectează deşeuri de ambalaje şi deşeuri industriale reciclabile de la societăți comerciale şi instituții publice.

Persoanele juridice au acum posibilitatea de a încheia, cu titlu GRATUIT, un protocol de colaborare cu Polaris M Holding, în vederea gestionării, colectării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje și a celor industriale reciclabile.

Fiecare societate comercială sau instituție publică primește gratuit de la Polaris saci de plastic pentru precolectarea deșeurilor reciclabile, de capacități diferite, în funcție de cantitate generată. La ridicarea sacilor de plastic, persoanele juridice vor primi alți saci de plastic.


Unde închei protocolul de colaborare?

La departament Comercial - str. Ștefan cel Mare, nr. 128 - zona ICIL (lângă BRD, vizavi de Kaufland), telefon: 0241 545 596.

Dacă societatea deține mai multe puncte de lucru, protocolul se va încheia cu fiecare punct de lucru.


Ce se întâmplă cu deşeurile după colectare?

După colectare, deşeurile sunt transportate la stația de sortare şi reciclare, unde sunt supuse procesului de resortare, balotare, granulare, valorificare şi producție.

Din material plastic se obține folie pentru construcții şi saci din plastic.


Tipuri de deşeuri colectate.

Colectăm material reciclabil din: hârtie, carton, diverse materiale plastice, aluminiu, ambalaje metalice, ambalaje de lemn, ambalaje de sticlă etc.


!!! Conform legii, societățile comerciale şi instituțiile publice au obligația de a preda deşeurile reciclabile unui operator economic autorizat.